През 2016 г. ще се създаде нова агенция “Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове”, става ясно от проект на постановление, публикувано на сайта на земеделското министерство. Именно към агроведомството ще бъде и новата структура, която ще има задачата да заверява изплащането на европарите. Нейният шеф обаче ще се определя от премиера по предложение на земеделския министър. Той трябва да е с висше образование – магистър, и с поне 7 г. трудов стаж.

Причината за новата структура са постоянните проблеми с избора на сертификационен орган през последните години. Почти всички тръжни процедури досега се провалят заради жалби на фирми пред КЗК. Така стана и през 2015 г., когато пак се наложи одиторът да бъде избран с пряко договаряне. Без заверка от него на плащанията в земеделието има риск Брюксел да не ги признае и да не ги възстанови на България.

Според еврорегламентите сертифициращият орган може и да е публичен, а не само частен. Затова и се минава на този вариант. В мотивите на министър Десислава Танева се казва, че с публичен одитор ще се избегне забавянето в бъдеще. По този начин нямало да се стига и до неблагоприятни последици за България, тоест загуба на европари. Сертифициращата агенция ще гарантира коректността на плащанията и от двата агрофонда на ЕС – за гарантиране на земеделието и за развитие на селските райони.

За повече информация: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=5211984