Няколко нови процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР), насочени към подкрепа на хора с увреждания, ще стартират през следващата година. Това съобщи социалният министър Зорница Русинова пред журналисти, в рамките на Комитета за наблюдение на ОП РЧР 2014-2020.

Едната от процедурите, на стойност 500 000 лева, подпомага Агенцията за хора с увреждания – да направи оценка на политиката за хора с увреждания. В този смисъл Европейският социален фонд може да се използва като ефективен инструмент за продължаване на някои от реформите в тази посока, каза още министър Русинова.

Друга процедура е насочена към подкрепа на национално представените организации на хора с увреждания – за да могат да информират тяхната членска маса, да ги консултират за различни социални услуги, обясни социалният министър.

В подкрепа на интегрираната част от всички оперативни програми или т. нар. нареченото мултифондово финансиране, през ноември са одобрени 29 стратегии от страна на Министерството на земеделието – стратегии на Местните инициативни групи в селските райони, които получават подкрепа не само през Програмата за селските райони, но и през ОП РЧР, „Конкурентоспособност“ и „Наука за интелигентен растеж“. 17 са стратегиите, които получават подкрепа на този етап от ОП РЧР, като подкрепата е свързана с мерки за заетост, за социално включване и други. Зорница Русинова определи тези инициативи като много важни за местните общности, защото ще съчетаят възможности за подобряване на инфраструктурата с мерки, които подкрепят предприятията, осигуряват заетост, социално включване и образование, т.е., всички дейности, които могат да подкрепят местното развитие, а освен това ще се случват по едно и също време.

Друга инициатива е свързана с подпомагане на общините, които са заложили в инвестиционните си планове, които се финансират от „Региони в растеж“, някои социални услуги като приюти и трапезарии. Програмите варират средно между една и две години, каза още министър Русинова.

Източник: esf.bg