Тарифата за категоризация на най-малките семейни хотели, хижи, пансиони и къмпинги ще бъде намалена с 50 лв.

Приета е нова тарифа за таксите, които се събират за категоризации или вписване в различни професионални регистри, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Целта на новия текст е да се променят цените на услугите, защото сред сега действащите тарифи по Закона за туризма има някои, които са ненужно завишени, други пък са ниски и не покриват разходите, които се правят.

Целта на новите цени е те да покриват точно разходите, които се правят по категоризацията, изразени в човешки труд и материален ресурс.

Сега например получаването на категория за един малък семеен хотел, хижа или къмпинг с до 20 стаи струва 250 лв. Новата тарифа е 200 лв.

Ще се повиши обаче категоризацията на заведенията за хранене. Сега за най-малките – до 20 места, се плаща 110 лв. Новата тарифа е 150 лв. За най-големите заведения – тези, които имат над 300 места за сядане, ще струва 2000 лв. Сега е 1400 лв.

Заявлението за регистрация за туроператорска дейност сега излиза 1000 лв. С новите тарифи, цената ще се намали наполовина.

Източник: news.bg